Tайната на хроничната болка и как да я облекчим чрез Боуен терапията

Тази статия е предназначена за хората, които си задават въпроса по какъв начин действа Боуен терапията, както и за тези, които се учудват, как нежните и меки движения, извършвани по време на Боуен терапията, дават по-големи резултати за преодоляването на хроничната болка, в сравнение с други много по-силни и груби методи на лечение като например масажи, мануална терапия и др.

Ако една хронична болка е породена от реален възпалителен процес, то обикновено може да се облекчи с помощта на противовъзпалителни и обезболяващи средства. Ако болката носи психогенен характер, то обикновено може да бъде преодоляна с помощта на качествена психотерапия.

Но какво да правите, ако реалният възпалителен процес или травма са вече излекувани и лекарите казват, че няма основание да изпитвате хронична болка, а пък ходенето при психотерапевти не дава положителни резултати? Възможно е да страдате от така наречената централна сенсибилизация, термин, който само започва да навлиза в българската медицина.

Съвременната медицина е насочена към преодоляването на хроничната болка чрез лекуването на самите органи и тъкани, като в голяма степен подценява ролята на мозъка във формирането и поддържането на болката.
Въпреки че стимулът за болка се появява в тъканите (например при докосване на горещ тиган), самата болка се усеща, защото мозъкът ви „казва“, че има „опасност” (“Отдръпни се от тигана!”).

Централната сенсибилизация не е теория, тя е физиологичен факт, който се базира на известния механизъм на невропластичността и обяснява начина, по който хроничната болка променя не само мозъка, но и гръбначния мозък. По този начин тялото започва да изпраща сигнали за „опасност” под вида на болка, даже когато вече няма реално основание за тази болка.

Формира се един порочен кръг, при който хроничната болка постоянно изпраща сигнал до мозъка, че има проблем, така наречената “опасност”, а мозъкът от своя страна реагира, изпращайки постоянен предупредителен сигнал под формата на болка.

Централната сенсибилизация е състояние, при което:
Болката може да остане дълго време след като тъканта се възстанови от първоначалното увреждане (например човек може да изпитва мускулни болки години след автомобилна катастрофа).

Относително незначителни болки могат да прераснат в хронична болка (например, поява и развитие на хронични болки в мускулите, без никаква видима причина).
Човек може да изпитва по-силна болка от стимул, който обикновено не предизвиква болка при повечето хора с нормална сензитивност (например хората страдащи от фибромиалгия изпитват болка даже от лек натиск, а лица, които нямат увреждания на ставите, могат да изпитват инвалидизиращи болки в тях).

Как да преодолеем болката, идваща от мозъка?
По възможност избягвайте всякакъв вид агресивни методи на лечение, които не само няма да ви помогнат в това състояние, но и ще засилят болката, засилвайки сигнала за “опасност” към мозъка.

 

Опитайте се да подходите с разбиране и любов към Вашата нервната система, по възможност да избягвате стреса, включително и стреса, свързан с болката и ограниченията, които тя ви доставя. Така с бавни крачки, в ритъма на тялото, Вие ще имате възможност да тренирате както отношението на мозъка към болката, така и самото тяло, с помощта на бавни и плавни упражнения.

Много често, поради постоянния сигнал за болка, човек престава да извършва някои дейности и движения, развивайки негативно подсъзнателно отношение относно стимула и реакцията. Раздвижването в дадения случай трябва да бъде осъществявано с бавни темпове, за да не се засили болката и негативната реакция от страна на мозъка.

Как Боуен терапията помага при хронична болка?
Въпреки че Боуен терапията е разработена от Том Боуен през миналия век, когато още не е бил открит механизмът на централната сенсибилизация и невропластичността, принципите по която тя работи изцяло съответстват на принципите на правилното лечение на хроничната болка.

Боуен терапията се извършва изцяло с меки, плавни и внимателни прехвърлящи движения върху мускулите, сухожилията, нервите и фасциалните структури. Отличителните черти на терапията се състоят в минималното физическо въздействие върху тялото, липсата на резки и потенциално травмиращи движения, както и в задължителните паузи между Боуен движенията.

Тези движения активират неврорефлекторните механизми, като по този начин стимулират саморегулацията и самовъзстановяването на тялото, а паузите са необходимото време на тялото да реагира, да приведе в действие подадените импулси и да се подготви за следващата серия импулси. Именно благодарение на тези паузи мозъкът се приспособява към плавните движения и престава да подава грешния сигнал за «опасност», проявяващ се като хронична болка.

По пътя към преодоляването на хроничната болка не трябва да забравяме и основната философия на Боуен терапията, а тя се състои в това, че човешкият организъм притежава необходимите механизми за самовъзстановяване, необходимо е само да създадем условия за тяхното активиране!